KAMU SPOTU


Derneğiniz tarafından, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla hazırlanan 45 saniye süreli spot film incelenmiş olup, Üst Kurulumuzun 27.11.2013 tarih ve 2013/64 sayılı toplantısında; söz konusu spot filmin 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun, 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre yayın kuruluşlarında yayınlanmasında kamu yararı olacağı kanaatiyle “kamu yararına yönelik spot film olarak” kabulüne ve yayın kuruluşlarında yayınlanmasının önerilmesine, bu spota ayrılan yayın süresinin ve oranının, reklamlar için ayrılan süre ve oranların hesaplanmasında dikkate alınmamasına karar verilmiştir.

Söz konusu spot filmin yayın kuruluşlarına tarafınızdan gönderilebileceği hususunda bilgilerinizi rica ederim.

Emir M. ULUCAK
Üst Kurul Başkanı a.
Daire Başkanı


 

e-posta listesi

Başarılı KadınlarımızBasında Derneğimiz

Kadın ve eğitim

Kadın ve SanatKadın ve İş HayatıKadın ve aile sağlığı

doktorunuza danışınKADIN HAKLARI ve hukukkadın istatikleri
kahve molası

Kadın Hareketi Derneği © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.
Adres: Cevizlidere Mh. 11.cad. No: 5/19 Balgat/Ankara - Türkiye
Tel: +90 312 4737630 - Faks: +90 312 4737640
Sisteme Giriş